OTASS s.r.o., Hodkovická 1180/52a, Liberec
800 538 538 info@otass.cz

Agenturní zaměstnávání

Dočasné přidělení pracovníků

Chybí vám pracovníci v dělnických profesích? Máme pro vás okamžité řešení.

Dočasně k vám přidělíme nebo zprostředkujeme odborně zdatné profesní pracovníky pro jakoukoliv výrobu. Doba přidělení je věc dohody, maximální doba není omezena. Specializujeme se na strojírenské profese, ale máme i dostatek pracovníků a uchazečů s kvalifikací pro jiné dělnické profese včetně nekvalifikovaných.

 • obsluha výrobních strojů a linek
 • svářeči s úředními zkouškami
 • zámečníci
 • skladníci

Výhody dočasného přidělení:

 • celoročně platíte jen skutečně potřebný počet zaměstnanců - výkyvy ve vašich potřebách řešíme my
 • snížení personální agendy - odpadají vám činnosti spojené s náborem, výběrem a přijímáním nových zaměstnanců
 • snadnější plánování prací - větší pružnost při zajišťování jednotlivých zakázek
 • variabilita počtu zaměstnanců - disponujeme dostatečným množstvím pracovníků a to nám dává možnost uspokojit vaše potřeby pracovní síly ve velmi krátkých termínech
 • nulové náklady na vyhledání, výběr a propouštění zaměstnanců
 • řešení celoročního nedostatku kvalifikovaného personálu v místě výroby
 • zajištění specialistů v požadovaných profesích včetně odborných školení
 • náhrada nevyhovujících zapůjčených pracovníků
 • naši mistři jsou v kontaktu s našimi pracovníky i s vámi klienty a řeší ihned případné problémy přímo u vás na pracovišti a udržují kontakt mezi pracovníky a naší personální agenturou